Koľko stojí virtuálne sídlo?

Poskytnúť virtuálne sídlo v Bratislave na Klincovej ulici vieme našim klientom v rôznych výhodných balíkoch.
Na základe skúseností od roku 2005 vieme, že prenájom sídla z našej ponuky osloví každého!

START

48 €

sídlo na 1 rok

úplný základ

iba 4 € mesačne

žiadne mesiace ZADARMO
sídlo zapísané v OR
adresa Klincová ul. Bratislava
označenie na poštovej schránke
ŽIADNY príjem a úschova pošty
BEZ doporučených zásielok
ŽIADNE avíza o zásielkach
BEZ skenu obálky došlej pošty
BEZ osobného VÝDAJA pošty
BEZ skenovania zásielok
žiadna zasadačka v cene
+ skenovanie A4 | 0,50 €
+ zasadačka 1 hod. | 25 €
BEZ možnosti preposielania
refakturácia na ďalšie obdobie 3% ZĽAVA
Objednať

GOLD

84 €

sídlo na 1 rok

príjem zásielok

iba 7 € mesačne

12 + 3 mesiace ZADARMO
sídlo zapísané v OR
adresa Klincová ul. Bratislava
označenie na poštovej schránke
príjem a úschova došlej pošty
BEZ doporučených zásielok
avízo o doručenej zásielke
sken obálky došlej pošty
BEZ osobného VÝDAJA pošty
BEZ skenovania zásielok
žiadna zasadačka v cene
+ skenovanie A4 | 0,50 €
+ zasadačka 1 hod. | 20 €
+ preposielanie 1 rok od 36 €
refakturácia na ďalšie obdobie 5% ZĽAVA
Objednať

PROFI

108 €

sídlo na 1 rok

aj doporučené zásielky

iba 9 € mesačne

12 + 3 mesiacov ZADARMO
sídlo zapísané v OR
adresa Klincová ul. Bratislava
označenie na poštovej schránke
príjem a úschova došlej pošty
aj DOPORUČENÉ zásielky
avízo o doručenej zásielke
sken obálky došlej pošty
osobný VÝDAJ pošty
skenovanie 10 strán | A4
žiadna zasadačka v cene
+ skenovanie A4 | 0,50 €
+ zasadačka 1 hod. | 20 €
+ preposielanie 1 rok od 36 €
refakturácia na ďalšie obdobie 5% ZĽAVA
Objednať

VIP

199 €

sídlo na 2 roky

aj doporučené zásielky

NAJVÝHODNEJŠIE

24 + 6 mesiacov ZADARMO
sídlo zapísané v OR
adresa Klincová ul. Bratislava
označenie na poštovej schránke
príjem a úschova došlej pošty
aj DOPORUČENÉ zásielky
avízo o doručenej zásielke
sken obálky došlej pošty
osobný VÝDAJ pošty
skenovanie 20 strán | A4
zasadačka 2 hodiny
+ skenovanie A4 | 0,50 €
+ zasadačka 1 hod. | 20 €
+ preposielanie 2 roky od 72 €
refakturácia na ďalšie obdobie 5% ZĽAVA
Objednať

Perfektné ceny za doplnkové služby!

Potrebujete založiť novú firmu? Alebo radšej kúpiť ready-made s.r.o.? Využite naše bezkonkurenčné ceny za založenie s.r.o. alebo predaj ready-made s.r.o. s možnosťou objednať všetko online!

Založenie s.r.o. a virtuálne sídlo

Poskytnutie sídla na Klincovej ulici na 1 rok spolu s preposielaním zásielok začína už na cene 120 €! Ak tomu dostanete až mesiace navyše ZADARMO.

Ready-made s.r.o. neplatca DPH a sídlo

Ready-made spoločnosť (s.r.o.) neplatca DPH za skvelých 449 € vrátane kolkového poplatku, pri objednaní sídla na našej adrese na 1 rok (+ 3 mesiace navyše ZADARMO)!

Ready-made s.r.o. platca DPH a sídlo

Ready-made spoločnosť platca DPH za skvelých 2099 € vrátane kolkového poplatku pri objednaní sídla na našej adrese na 1 rok (+ 3 mesiace navyše ZADARMO)!

Adresa Vášho nového sídla: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom e-mailu a telefónu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva, teda táto webstránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Všetky informácie uvedené na tejto webstránke sú čerpané z verejne dostupných informácií resp. zdrojov, neposkytujú právne rady, nie sú právnou analýzou ani právnym názorom prispievateľa a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a ani daňového poradenstva (napr. podľa zákona č. 78/1992 Z.z. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.)
Zastupovanie pred obchodným registrom zabezpečuje spolupracujúci advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

­