Kontaktné informácie

  • sidlo24.eu
  • Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

  • (+421) 948 600 200

  • info@sidlo24.eu

  • www.sidlo24.eu

Zašlite nám správu!

Neváhajte nám zaslať správu alebo dotaz v prípade, že máte záujem o naše služby.

Po odoslaní formulára Vám na zadaný e-mail príde potvrdzovacia správa.

Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom e-mailu a telefónu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva, teda táto webstránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Všetky informácie uvedené na tejto webstránke sú čerpané z verejne dostupných informácií resp. zdrojov, neposkytujú právne rady, nie sú právnou analýzou ani právnym názorom prispievateľa a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a ani daňového poradenstva (napr. podľa zákona č. 78/1992 Z.z. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.)
Zastupovanie pred obchodným registrom zabezpečuje spolupracujúci advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

­