Virtuálne sídlo firmy

Prenájom virtuálneho sídla s preposielaním korešpondencie je obľúbená cesta podnikateľských subjektov k výraznej úspore nákladov. Oproti "klasickému kamennému" prenájmu kancelárie o rozmere 15 m² je ročná úspora niekoľko tisíc eur.

Každá spoločnosť musí mať svoje sídlo

V zmysle §2 bod 3 Obchodného zákonníka "Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom."

Úspora financií

Vďaka virtuálnemu sídlu môže podnikateľ ušetriť ročne až tisíce eur. Navyše, nemusí platiť pracovnú silu, ktorá by sa starala o chod kancelárie, vrátane správy korešpondencie. O všetko sa postaráme my!

24/7 Online správa zásielok

V našej online aplikácii je možné prehľadne spravovať všetku firemnú korešpondenciu odkiaľkoľvek a kedykoľvek, stačí iba prístup k internetu. Už žiadne stratené zásielky.

Preposielanie a skenovanie

Všetku doručenú korešpondenciu preposielame v zvolenom intervale na dohodnutú adresu. Navyše, v prípade požiadavky, každú prijatú zásielku otvoríme a jej obsah naskenujeme.

Notifikácie

O každej prijatej zásielke klienta informujeme prostredníctvom e-mailovej správy. Následne má možnosť si zaznamenanú zásielku skontrolovať v online systéme a kedykoľvek sa k nej vrátiť.

Bezkonkurenčné ceny za virtuálne sídlo

Sídlo iba za 6 € mesačne - to je vynikajúca cena pri objednávke sídla na 4 roky. A to nie je všetko!
Navyše Vám pridáme ďalších 12 mesiacov zadarmo!

Ste v dobrej spoločnosti

sme na trhu od roku 2005
pôsobíme na Slovensku aj v Čechách
priestor je v našom vlastníctve
výhodné ceny na sídlo a doplnkové služby

Prístup k Vašej pošte

24 hodín denne
7 dní v týždni
365 dní v roku
NON-STOP správa pošty

Máte otázky? Volajte 0948 600 200

Objednať virtuálne sídlo

Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom e-mailu a telefónu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva, teda táto webstránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Všetky informácie uvedené na tejto webstránke sú čerpané z verejne dostupných informácií resp. zdrojov, neposkytujú právne rady, nie sú právnou analýzou ani právnym názorom prispievateľa a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a ani daňového poradenstva (napr. podľa zákona č. 78/1992 Z.z. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.)
Zastupovanie pred obchodným registrom zabezpečuje spolupracujúci advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

­